Osoba z objawami AZA powinna mieć zapewnione przebywanie w  pomieszczeniu, które jest pozbawione bodźców mogących na nią oddziaływać. Pokoje powinny być oświetlone lekko, również to oświetlenie delikatne powinno być zachowane w nocy. Osoby mające majaczenia po alkoholowe powinny mieć zapewnione takie warunki, które umożliwiają utrzymywania stałej temperatury, chronić zarówno przed nadmiernym rozgrzaniem jak i wychłodzeniem. […]