Medycyna czyni coraz większe postępy w tak zwanej transplantologii, która zajmuje się wszczepieniem ludziom organów pobranych od innych w celu zastąpienia uszkodzonych, lub nieprawidłowo pracujących. Bardzo popularne obecnie stają się badania nad prowadzeniem hodowli sztucznych organów, co może pomóc tysiącom ludzi czekającym na nowe serce czy płuca, ale nie mogących znaleźć takiego, które byłoby zgodne […]