Mianem tym określa się zespół objawów równoznaczny z bardzo silnie wyrażoną nadczynnością tarczycy. Inaczej mówiąc, jest to thyieotoxicosis o zwielokrotnionej ciężkości. Przyczyną przełomu jest zła tolerancja ustroju na nadprodukcję hormonów tarczycy, które działają przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy (pobudzenie psychiczne, zaburzenia orientacji, odurzenie, śpiączka). Stwierdzamy też toksyczny wpływ na układ krążenia (tętno ok. 2,3—2,7 Hz = 140— 160/min, ostra niewydolność serca). Potęgują się też objawy hipermetabolizmu, t. gorączką sięgającą 313,15 K (40°C). Równocześnie dochodzi do ostrej niewydolności kory nadnerczy. Niektórzy klinicyści nadają tym wszystkim objawom nazwę burzy tarczycowej (thyroid stor m). Przełom zdarza się przeważnie w przypadkach nie leczonej nadczynności, niedostatecznie leczonej lub błędnie leczonej. Niekiedy przełom jest wywołany choroba GravesBasedowa powikłaną zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym, lub też obostrzoną wpływem czynników fizycznych lub psychicznych. Drobne interwencje, np. ekstrakcja zębów, usuwanie polipów, mogą również niekiedy stać się czynnikiem prowadzącym do przełomu.