Obraz kliniczny i przebieg wapnicy mogą być zdominowane przez chorobę podstawową, która do wapnicy doprowadziła, lub też zatarte przez objawy wynikające z hiperkalcemii, jak: ogólne osłabienie, bóle głowy, zaburzenia świadomości, dolegliwości trawienne, zwapnienia w rogówce i inne. Wczesnym i najczęstszym objawem wapnicy jest hipostenuria, nieraz z nadmiernym pragnieniem i wielomoczem. Objawy te mogą nasuwać podejrzenie moczówki prostej, nie zmniejszają się jednak po wazopresynie. Niekiedy sama wapnica powoduje kwasicę metaboliczną, co może sugerować, że to właśnie kwasica, np. cewkowo-nerkowa, jest przyczyną zwapnień nerkowych.

Do niewydolności nerek dochodzi na ogół powoli; przyspiesza ją odmiedniczkowe zapalenie nerek, które jest częstym powikłaniem. Poza hiperoksalurią współistnienie wapnicy i kamicy nerkowej zdarza się rzadko. Białkomocz jest niewielki, zwiększa się w razie powikłania niewydolnością krążenia. Osad moczu może zawierać krwinki czerwone, nadmiar krwinek białych i wałeczki leukocytowe, i to nawet przy nieobecności zakażenia. Zdarzają się wałeczki z apatytu. Niekiedy mocz przez długi czas pozostaje prawidłowy. U około połowy chorych dochodzi do nadciśnienia tętniczego; spostrzegano poliglobulię. Postępujące stwardnienie tętnic bywa czynnikiem określającym przebieg choroby. Ostra wapnica bywa przyczyną ostrej niewydolności nerek. Rozpoznanie wynika ze stwierdzenia u chorego z hiperkalcemią, hiperkalcjurią lub długotrwałą zasadowicą metaboliczną wady zagęszczania moczu i ewentualnie wielomoczu niewspółmiernych do stopnia niewydolności nerek i nie oddziałujących na wazopresynę.