Najwcześniej poznanym patologicznym rozrostem komórek C jest rak rdzeniasty tarczycy (carcinoma medullare). Przybiera on postać litą (carcinoma solidum), niekiedy znamionuje się obfitym podścieliskiem międzykomórkowym o wyglądzie szklistym (ca hyalinicum) lub barwiącym się jak amyloid (ca amyloideś). Jest nowotworem o średniej złośliwości, niekiedy przebieg jest długotrwały, wieloletni. Rak z komórek C wyróżnia się kilku szczególnymi cechami. Nierzadko występuje rodzinnie. Około 30% przypadków jest skojarzonych z obecnością guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy. Stosunkowo często w przebiegu choroby zdarzają się uporczywe biegunki. Nowotwór niezłośliwy z komórek C, Jest to gruczolak zbudowany z komórek okołopęcherzyk owych, otrzymał on nazwę adenoma C cellulaie glandulae thyreoideae. Scyntygralicznie guzek jest zawsze obszarem „zimnym”. Hiperplazja pierwotna komórek C, Rozrost komórek odbywa się przeważnie w obu płatach tarczycy. Hiperiplazja jest zjawiskiem występującym rodzinnie. Z zasady wykonuje się rozległe wycięcie tarczycy, ponieważ pierwotny rozrost powszechnie uważa się za wczesny okres metaplazji zapowiadający powstanie raka rdzeniastego.