Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisyNowsze wpisy »
« Starsze wpisyNowsze wpisy »

Jednak chłoniak rzadko jest leczonych operacyjnie. Chemioterapia i radioterapia są najczęściej stosowane w leczeniu chłoniaka.
Rozpoznanie raka często powoduje wiele niepokoju u ludzi i może mieć wpływ na całe życie pacjenta oraz jego rodziny. Istnieje wiele środków na pomoc dla ludzi chorych na raka.
Prognozy co do wyleczenia różnią się znacznie pomiędzy różnymi rodzajami nowotworów, każdy nowotwór jest właściwie indywidualnie. Jeśli guz jest łagodny, prognozy są na ogół bardzo dobre. Istnieją jednak sytuacje, w których istnienie łagodnego guza może powodować poważne problemy, na przykład w przypadku guza na mózgu. Może to być bardzo uciążliwe i przykładowo utrudniać widzenie lub słyszenia, może również prowadzić do zaburzenia mowy. Generalnie każda odmiana guza w organizmie jest niebezpieczna. Dlatego warto przeprowadzać badania profilaktyczne i co jakiś czas sprawdzać stan naszego zdrowia.
Jeśli guz jest złośliwy, wynik leczenia zależy od stadium nowotworu w chwili rozpoznania. Niektóre rodzaje raka można wyleczyć. Są również takie nowotwory, któe pomomo że nie można ich wyleczyć, to pacjenci mogą z nimi żyć wiele lat. Jeszcze inne nowotwory szybko przynoszą zagrożenie dla życia i zdorwia pacjenta. Powikłania mogą wystąpić, jeżeli guz zlokalizowany jest w rejonie ciała, kiedy dotyczy to funkcji normalnego pracowania narządów. Jeśli guz jest złośliwy, może także powodować powikłania innego typu.Kontakt z lekarzem w przypadku zauważenia jakichkolwiek podejrzanych guzków lub ubytkiem wagi ciała lub w przypadku zauważenia nowych lub zmieniających się znaków na skórze jest bardzo potrezbny, im szybciej tym lepiej.
Można zmniejszyć ryzyko raka przez:
Stosowanie zdrowej diety
Wykonując regularnie ćwiczenia
Ograniczenie alkoholu
Utrzymywanie zdrowej wagi
Ograniczenie nna promieniowanie i toksyczne substancje chemiczne

Nie palenia tytoń

Zmniejszenie ekspozycji na słońce