Podpisując z pracodawcą umowę, każda osoba musi udać się do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich mających na celu stwierdzenie, że dany pracownik jest zdolny do pracy i czy podoła obowiązkom wiążącym się z danym stanowiskiem. Przejście takich badań jest elementem koniecznym, bez nich żaden pracodawca nie zawrze z nami umowy, gdyż będzie to wiązało się dla niego z wieloma konsekwencjami prawnymi.

 

Oczywiście w zależności od rodzaju stanowiska, na które dana osoba kandyduje, badania lekarskie będą miały inny zakres, będą bardziej szczegółowe, czy też będą skupiały się na innych cechach naszego organizmu, stanu naszego zdrowia. Badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy są oczywiście płatne, najczęściej te koszty są jednak pokrywane przez przyszłego pracodawcę. Do lekarza medycyny pracy należy udać się także w celu wydania książeczki sanepidowskiej, która wraz z przeprowadzonymi wcześniej badaniami, pozwoli nam na podjęcie pracy w branży spożywczej.