Dla wielu napad kolki nerkowej zakończony wydaleniem kamienia jest tylko jednorazowym przykrym epizodem w życiu, nie odbierającym poczucia pełnego zdrowia. U innych napady kamicy nawracają wielokrotnie, a okresy między nimi nie są wolne od lżejszych dolegliwości. Czasem napady kolki stają się nieustanną groźbą, a po usunięciu lub wydaleniu jednych kamieni powstają wciąż nowe. Nawroty kamicy nerkowej mimo leczenia zachowawczego zdarzają się częściej w razie utrudnienia odpływu moczu z nerek lub bakteryjnego rozkładu moczu. Powikłania. Bakteryjne zakażenia narządu moczowego zdarzają się u około połowy chorych. Ciężkim, a jednocześnie najczęstszym powikłaniem jest odmiedniczkowe zapalenie nerek, nieraz zaś, głównie u dzieci, dopiero ono naprowadza na rozpoznanie KN. Do pospolitszych powikłań kamicy należy też wodonercze, a w razie zakażenia — roponercze, a nawet Rozpoznanie kamicy nerkowej ustala się przeważnie na podstawie wywiadu, wskazującego na typowy napad lub napady kolki nerkowej z największym nasileniem bólów w okolicy lędźwiowej, promieniowaniem wzdłuż moczowodu i do krocza, z bolesnym parciem na mocz i makroskopowym lub mikroskopowym krwiomoczem.

Badanie rentgenowskie obok danych co do liczby, wielkości i umiejscowienia kamieni może dostarczyć wstępnych wskazówek co do ich składu. I tak, najintensywniejszy cień rtg dają kamienie szczawianowo-wapniowe. Wysycenie tych cieni bywa niejednolite, krawędzie są ziarniste, lecz zarysy ich, w odróżnieniu od złogów ze. Sam struwit i apatyty cechują się równomierną intensywnością cienia, lecz jako często wchodzące w skład kamieni mieszanych mogą uwidaczniać się jako cienie otoczek lub inkrustacji.