Nowotwory
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Strony partnerskie i przyjaciele: Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Niekontrolowana hipersekrecja hormonu wzrostu przez gruczolak kwasochłonny przysadki prowadzi u osoby niewyrośniętej, przed okresem dojrzałości płciowej, do gigantyzmu przysadkowego, a po zakończeniu podłużnego wzrostu kości albo po okresie dojrzewania — do akromegalii. Przez długi czas choroba przebiega w sposób niezauważalny dla pacjenta i otoczenia. Ułatwia rozpoznanie seria zdjęć fotograficznych wykonywanych w czasie trwania choroby. Do objawów subiektywnych należą najczęściej: bóle głowy, nadmierne pocenie, parestezje w obrębie dłoni i stóp, zaburzenia potencji, utrata popędu płciowego i zmiany cyklu. Obiektywne zmiany, zależne od nadmiaru w organizmie hormonu wzrostu, polegają na pogrubieniu rysów twarzy, przy czym szczególnie powiększają się wargi i język. Żuchwa wydłuża się, grubieje i wykazuje nieprawidłowy zgryz; zęby są nadmiernie rozstawione. Rozrost tkanek miękkich jest przyczyną tworzenia się głębokich bruzd, obniża się brzmienie głosu na skutek powiększenia się rusztowania krtani. Szczególnie wyraźne są zmiany w narządzie ruchu.