Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

medical-doctor-1314902-mKażdy z nas powinien posiadać swojego lekarza pierwszego kontaktu, do którego udajemy się w przypadku spadku odporności naszego organizmu, przejawiającej się przeziębieniem, czy też inną, poważniejszą chorobą. Lekarzem pierwszego kontaktu powinna być osoba dokładnie przez nas sprawdzona, o dużej wiedzy i doświadczeniu, ponieważ tylko taki lekarz jest w stanie w prawidłowy sposób zdiagnozować stan naszego zdrowia i stwierdzić, czy nasza choroba nie wymaga udania się do innego, wyspecjalizowanego lekarza.

 

Lekarz pierwszego kontaktu musi posiadać wszechstronną wiedzę, ponieważ to właśnie do niego kierujemy się nawet w przypadku wystąpienia u nas nieco poważniejszej choroby niż zwykłe przeziębienie. Jeżeli korzystamy z prywatnej opieki medycznej, często lekarze odwiedzają nas w domu, dzięki czemu nie musimy narażać się na wirusy i bakterie występujące w powietrzu, które bardzo często łapiemy w drodze do gabinetu lekarskiego. Wybór lekarza pierwszego kontaktu powinien więc zostać dogłębnie przemyślany, gdyż to właśnie od niego zależy nasze zdrowie, a często nawet i życie.