Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Każdy z nas będąc dzieckiem wiele raz z pewnością stłukł sobie głowę. Jedni oczywiście delikatnie, inni niestety mieli z pewnością dużo poważniejsze przypadki. Głowa to bardzo ważna dla nas część ciała z wielu przyczyn i powinniśmy dbać o nią szczególnie. Niestety czasem bywają sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i wówczas nie trudno o uraz mechaniczny, uderzenie, czy coś innego, co mogłoby uszkodzić naszą głowę. Takie urazy jak stłuczenia, skaleczenia, czy krwotoki, to bardzo poważna sprawa i nie wolno nam ich bagatelizować. Jeśli uderzyliśmy głową o coś twardego, mocnego i głowa bardzo nas boli, bądź pojawił się dodatkowo guz, koniecznie udajmy się do lekarza, zróbmy prześwietlenie i sprawdźmy czy wszystko jest w porządku. Często nawet pozornie wydające się delikatne stłuczenia mogą spowodować pęknięcie kości czaszki co wiąże się z poważnym leczeniem i pielęgnowaniem w dalszym czasie naszej głowy. Jeśli zdarzył się wypadek w którym nasza głowa w jakiś sposób ucierpiała, koniecznie udajcie się do lekarza i dokładnie wszystko zbadajcie.