Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
Nowsze wpisy »
Nowsze wpisy »

Aparaty kieszonkowe, W ich przypadku mikrofon, wzmacniacz, regulator głośności i baterie znajdują się w pudełku podobnym do pudełka papierosów. Słuchawka musi być włożona do ucha. Odpowiednim przewodem jest połączona z pudełkiem. To urządzenie wspomagające jest wyraźnie widoczne, bo jest noszone w takim miejscu, aby uniknąć szmerów tarcia odzieży. Aparaty tego typu są przydatne dla osób z dużym i bardzo dużym ubytkiem słuchu. Aparaty noszone za uchem. Większość aparatów wspomagających umieszcza się za uchem. Odbierają one za pomocą mikrofonu tony i dźwięki, wzmacniają je elektrycznie i wprowadzają krótkim wężykiem do zewnętrznego przewodu słuchowego. Ten rodzaj aparatu może być też wbudowany w ramiączko okularów. Są przydatne zarówno u osób z małym, jak i dużym ubytkiem słuchu. Aparaty wkładane w małżowinę uszną. Specjalista akustyk sporządza odpowiedni odlew części małżowiny, w który wbudowuje sam aparat wzmacniający. Aparaty tego typu wypełniają małżowinę uszną i mają tę zaletę, że ich mikrofon znajduje się w optymalnym miejscu naturalnym dla odbioru sygnałów dźwiękowych. Odbierają lepiej wysokie częstotliwości i umożliwiają dokładniejszą orientację co do kierunku napływu dźwięków. Wadą jest utrudniona manipulacja regulatorem wzmocnienia oraz trudności z włączeniem i wyłączeniem aparatu. Aparaty te są przydatne w przypadku małych i średnio nasilonych ubytków słuchu.