Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisy
« Starsze wpisy

Jeżeli macie problemy z głową, często odczuwacie bóle głowy, zawroty, uciski, które nie pozwalają wam normalnie funkcjonować powinniście koniecznie się przebadać, bo nie jest to rzecz normalna i prawidłowa. Bardzo często problemy związane z rozwojem ucisków, guzów, czy innych dolegliwości i schorzeń niestety właśnie w taki sposób zaczynają się objawiać i wiele osób to lekceważy. Często możemy też mieć do czynienia z utratą równowagi, z otępieniem, oraz wieloma innymi objawami, które są niepokojące. Podstawowe badania, na które powinniście się udać to na pewno tomografia komputerowa, bądź też rezonans magnetyczny. Te badania pozwolą lekarzowi sprawdzić, czy w głowie, w mózgu nie widać żadnych zmian, które mogłyby być dla nas niebezpieczne. Oczywiście po wypadku i stłuczeniu warto też zrobić zwyczajne zdjęcie rentgenowskie, dzięki któremu można sprawdzić, czy kości czaszki nie uległy pęknięciu. To także może być bardzo przykre dla naszego zdrowia i wiązać się z poważnymi zabiegami aby przywrócić nasze zdrowie.