Jednak chłoniak rzadko jest leczonych operacyjnie. Chemioterapia i radioterapia są najczęściej stosowane w leczeniu chłoniaka.
Rozpoznanie raka często powoduje wiele niepokoju u ludzi i może mieć wpływ na całe życie pacjenta oraz jego rodziny. Istnieje wiele środków na pomoc dla ludzi chorych na raka.
Prognozy co do wyleczenia różnią się znacznie pomiędzy różnymi rodzajami nowotworów, każdy nowotwór jest właściwie indywidualnie. Jeśli guz jest łagodny, prognozy są na ogół bardzo dobre. Istnieją jednak sytuacje, w których istnienie łagodnego guza może powodować poważne problemy, na przykład w przypadku guza na mózgu. Może to być bardzo uciążliwe i przykładowo utrudniać widzenie lub słyszenia, może również prowadzić do zaburzenia mowy. Generalnie każda odmiana guza w organizmie jest niebezpieczna. Dlatego warto przeprowadzać badania profilaktyczne i co jakiś czas sprawdzać stan naszego zdrowia.
Jeśli guz jest złośliwy, wynik leczenia zależy od stadium nowotworu w chwili rozpoznania. Niektóre rodzaje raka można wyleczyć. Są również takie nowotwory, któe pomomo że nie można ich wyleczyć, to pacjenci mogą z nimi żyć wiele lat. Jeszcze inne nowotwory szybko przynoszą zagrożenie dla życia i zdorwia pacjenta. Powikłania mogą wystąpić, jeżeli guz zlokalizowany jest w rejonie ciała, kiedy dotyczy to funkcji normalnego pracowania narządów. Jeśli guz jest złośliwy, może także powodować powikłania innego typu.Kontakt z lekarzem w przypadku zauważenia jakichkolwiek podejrzanych guzków lub ubytkiem wagi ciała lub w przypadku zauważenia nowych lub zmieniających się znaków na skórze jest bardzo potrezbny, im szybciej tym lepiej.
Można zmniejszyć ryzyko raka przez:
Stosowanie zdrowej diety
Wykonując regularnie ćwiczenia
Ograniczenie alkoholu
Utrzymywanie zdrowej wagi
Ograniczenie nna promieniowanie i toksyczne substancje chemiczne

Nie palenia tytoń

Zmniejszenie ekspozycji na słońce