Alkoholiczny zespół abstynencji leczy się w warunkach domowych lub ambulatoryjnych. W większości przypadków pacjenci, którzy dobrowolnie trafiają na detoksykacje może ona być wykonana w ambulatorium. Poza sytuacja gdzie wymagana jest bezwzględne metody leczenia to większość przypadków ogranicza się do leczenia w warunkach szpitalnych i ograniczeniu dostępu do alkoholu przez pacjenta. Do objawów, które bezwzględnie kwalifikuj pacjenta do hospitalizacji zawsze zaliczamy majaczenia po alkoholowe. Wymagana jest hospitalizacja, ponieważ zanim weszły nowe leki to umieralność w takim stanie sięgała nawet dwudziestu procent. W Polsce jest przyjęte, że leczenie takich objawów gównie odbywa się w szpitalach psychiatrycznych lub na oddziałach psychiatrycznych. Jednak bardzo wiele krajów dla odmiany przypadki majaczenia alkoholowego leczy na oddziałach intensywnej terapii.

To już można powiedzieć detal, oczywiście pacjenta najlepiej leczyć na takim oddziale gdzie mamy dostęp do właściwych sprzętów, oraz będzie można przeprowadzić odpowiednia badania diagnostyczne jak i również właściwą terapię. W przypadku, kiedy leczenie szpitalna jest prowadzone poza oddziałem lub szpitalem psychiatrycznym, to jest jeden podstawowy warunek. Musi to być takie miejsce, które zagwarantuje bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i innych pacjentów. Niebezpieczeństwo wynika z zaburzenia świadomości. Czasem mamy do czynienia z AZA, które przebiega razem z drgawkami. W tym przypadku do hospitalizacji powinno dojść w przypadku napadów mnogich lub w przypadku napadu padaczkowego. Napady te utrzymują się w stanie zaburzenia i zaniku świadomości u pacjenta. Jeżeli napad drgawkowy występuje po raz pierwszy w życiu wymaga on od szpitala przeprowadzenie dok ładniejszej analizy i badań. Kolejnym elementem, który rozważa się podczas decyzji o hospitalizacji chorego jest jego stan zdrowia ogólny. Czyli choroby, urazy. Pod uwagę bierze się również to czy pacjent jest samotny czy może ma jakąś rodzinę.

Tagi dodane do tego wpisu przez autora bloga Marysie: