Wrodzona nerkopochodna moczówka prosta jest chorobą dziedziczną, polegającą na zmniejszeniu wrażliwości dalszej części nefronu na działanie endo- i egzogennego hormonu antydiuretycznego. Następstwem tego jest upośledzenie zagęszczania moczu i wielomocz. Wada ujawnia się zwykle wkrótce po urodzeniu; niekiedy przez pewien czas przebiega podklinicznie i pojawia się dopiero w późniejszym okresie życia. Występuje przede wszystkim u osób […]