Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Wraz z rozwojem sieci teleinformatycznej, przyszedł czas na reformy także w służbie zdrowia. Pacjentom została umożliwiona elektroniczna rejestracji do lekarzy, która znacznie usprawniła proces wyciągania kartotek, zmniejszyła także kolejki w przychodniach medycznych. Oczywiście, aby mieć dostęp do tego systemu trzeba najpierw wypełnić odpowiedni wniosek w przychodni, nie mniej jednak czas jaki na to poświęcimy jest nieporównywalny z czasem, który zaoszczędzimy dzięki elektronicznej rejestracji wizyt do lekarzy internistów, a także specjalistów.

 

Po wypełnieniu wniosku możemy już zalogować się na odpowiedniej stronie i rezerwować terminy u danego lekarza, którego chcieliśmy w niedługim czasie odwiedzić. Dzięki elektronicznej rejestracji możliwe jest załapanie szybkich wizyt do lekarzy specjalistów, na które inne osoby czekają miesiącami. Warto więc korzystać z tego systemu, jeżeli nie lubimy czekać w kolejkach do lekarzy. Elektroniczna rejestracja do lekarzy jest kolejnym krokiem w drodze do nowoczesnej medycyny.