Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

icu-70968-mCzasami w naszym życiu zdarzają się sytuację i choroby, które wymuszają na nas konieczność pobytu w szpitalu. Nie mniej jednak szpital może kojarzyć nam się także z cudem narodzin, nie zawsze są to więc złe wspomnienia. Nie mniej jednak do szpitala najczęściej zostajemy skierowani przez lekarzy, gdy uznają że stan naszego zdrowia uległ drastycznemu pogorszeniu i nie jesteśmy w stanie sami tego wyleczyć w domu. Wiele osób trafia do szpitala także w celu wykonania zabiegów chirurgicznych czy operacji, mających na celu ratowanie ich zdrowia i życia.

 

Szpital jest miejscem, w którym dostajemy potrzebną pomoc medyczną, gdy zajdzie taka potrzeba. Osoby ubezpieczone za pobyt w szpitalu otrzymują odpowiedniej wysokości odszkodowania, w zależności od spędzonych w nim liczby dni. Szpital zazwyczaj jednak nie kojarzy nam się dobrze, wielu ludzi omija go szerokim łukiem. Często nawet wizyty w szpitalu wydają się dość nieprzyjemne, pamiętajmy jednak o wsparciu osoby znajdującej się tam, bo podczas pobytu na sali szpitalnej, potrzebna jest nam nie tylko pomoc medyczna, ale i duchowa.