Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

medical-doctor-1314903-mW przypadku wystąpienia u nas poważnej choroby, większość lekarzy pierwszego kontaktu wyśle nas do specjalistów. Do lekarza specjalisty wymagane jest odpowiednie skierowanie, które zostaje wydane tylko w przypadku wystąpienia rzeczywistej obawy co do poważnej choroby pacjenta. Do lekarzy specjalistów oczywiście czekają długie kolejki, ponieważ jest ich o wiele mniej niż lekarzy internistów. Lekarzem specjalistom jest np. okulista, neurolog, kardiolog, chirurg, czy inny lekarz specjalizujący się w danej części ludzkiego organizmu.

 

Taki lekarz posiada o wiele większe uprawnienia od internisty, może zlecić o wiele szersze spektrum badań, mających na celu dokładne określenie źródła problemu. Taki lekarz może także w razie wystąpienia takiej konieczności wysłać nas do szpitala i dopilnować, aby zapewniona została nam odpowiednia opieka medyczna. Wiele osób wybiera się do takich specjalistów prywatnie, a nie na kasę chorych, ponieważ krąży opinia, jakoby prywatna opieka była o wiele skuteczniejsza od tej państwowej, za którą de facto także płacimy.