Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

nerwicaWiększość z nas jest narażona na stres, żyjemy w bardzo nerwowych czasach gdzie nie potrafimy zwolnić, niejednokrotnie swoje problemy tłumimy w sobie, a co za tym idzie doprowadzamy się do granicy wytrzymałości, gdzie depresja staje się czymś oczywistym. Kiedyś uważano, że ludzie chorujący a tego typu schorzenia powinni być izolowani, a co za tym idzie stanowią swoiste zagrożenie, nie tylko zresztą dla własnego zdrowia czy życia. Oczywiście czasy się zmieniły, i dziś z depresją da się nie tylko normalnie egzystować czy funkcjonować w danym społeczeństwie, przede wszystkim jest to choroba nad którą w pewnym stopniu można sprawować kontrolę. Pamiętaj, że im szybciej zostanie ona zdiagnozowana, tym szybciej określony zostanie plan leczenia, terapii czy przepisane zostaną środki, których działanie zmniejszy efekty uboczne. Nie prawdą jest, że przed depresja można się uchronić, dotyka ona jednak najczęściej osoby powyżej pewnego wieku, a co za tym idzie postępuje w dosyć szybkim tempie, o czym nie powinniśmy zapominać.