Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Flora bakteryjna w pochwie, to problem z jakim zmaga się bardzo dużo kobiet, dlatego że niestety nawet wyjątkowo rzetelne realizowanie higieny sfer intymnych, nie zawsze pozwala na zapobiegnięcie ukazania się tego problemu. Flora bakteryjna w pochwie, jest dla każdej kobiety niesamowicie niebezpieczna, stąd też należy robić wszystko, by nie doprowadzić do wystąpienia takiej flory w pochwie. Flora bakteryjna w pochwie, niezwykle często powoduje zakażenie w ciąży, co jest ogromnie groźne dla kobiet w okresie ciąży, ponieważ może przyczynić się to, do poważnych komplikacji ciąży. Zakażenie w ciąży, to jak najbardziej rzecz, której każda kobieta oraz lekarz prowadzący chce uniknąć, dlatego wdraża się różne preparaty, które chronią przed pojawieniem się takiego problemu. W sytuacji, gdy jednak wystąpi zakażenie w ciąży, niezbędne jest w pełni stosować się do zaleceń lekarzy i nawet najdrobniejszą czynność przeprowadzać zgodnie z ich zaleceniami, dlatego że tylko w taki sposób jest możliwość wyleczyć się z posiadanego zakażenia i oczywiście nie wpłynąć niekorzystnie na stan swojej ciąży, jaka przecież jest najważniejsza dla każdej kobiety. Flora bakteryjna w pochwie oczywiście jest możliwa do zlikwidowania, ale dużo korzystniej jest zapobiegać jej powstawaniu.