Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisyNowsze wpisy »
« Starsze wpisyNowsze wpisy »

Jaki rodzaj leczenia trzeba będzie podjąć? Decyzja będzie zależeć od wielu czynników, takich, jaki masz rodzaj białaczki, jak bardzo jest zaawansowana, od wieku i ogólnego stanu zdrowia osoby chorej.
• Jeśli masz objawy ostrej białaczki, musisz podjąć szybkie leczenie, aby zatrzymać szybki wzrost komórek białaczkowych. W wielu przypadkach szybkie leczenie sprawia, że objawy ostrej białaczki mogą siecofnąć. Niektórzy lekarze wolą określenie „zwrot” od „wyleczenia”, ponieważ jest szansa, że rak może wrócić.
• Jeśli masz objawy i diagnozę przewlekłej białaczki limfatycznej, można poczekać do pokazania się objawów. Ale przewlekła białaczka szpikowa leczona będzie prawdopodobnie od razu. Przewlekłą białaczkę rzadko można wyleczyć, ale leczenie może pomóc w kontrolowaniu choroby.
Do metod leczenia białaczki należą:
• Chemioterapia, która wykorzystuje silne leki do zabijania komórek nowotworowych. Jest to główny sposób na leczenie w przypadku większości rodzajów białaczki.
• Leczenie napromieniowaniem. Radioterapia wykorzystuje wysokie dawki promieniowania rentgenowskiego do niszczenia komórek nowotworowych i kurczenia się powiększonych węzłów chłonnych oraz zmniejsza powiększenie śledziony. Może być również stosowane przed dokonaniem przeszczepu komórek macierzystych.
• transplantacja komórek macierzystych. Transplantacja komórek macierzystych mogą odbudować stan zdrowych komórek krwi i doprowadzić do pobudzenia układu odpornościowego. Przed transplantacją, promieniowaniem i chemioterapią.
• Terapia biologiczna. Jest stosowanie specjalnych leków, które zwiększają Twoje naturalne siły obronne organizmu w walce z rakiem.
Dla niektórych ludzi, badania kliniczne są możliwością darmowego leczenia. Badania kliniczne są to projekty badawcze służące do testowania nowych leków i innych metod leczenia. Często ludzie z białaczką mogą wziąć udział w tych badaniach.
Niektóre metody leczenia białaczki mogą powodować działania niepożądane. Lekarz może powiedzieć, jakie problemy mogą wystąpić i wspólnie podjąć decyzję.