Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
Nowsze wpisy »
Nowsze wpisy »

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule AZA wymaga specjalistycznych lekarstw, które muszą spełniać szereg funkcji. W tym artykule weźmiemy pod lupę 3 rodzaje lekarstw i pokrótce je opiszemy. Na pierwszy ogień pójdzie klometiazol. W Europie lk ten jest uznawany za lekarstwo, które w swoim działaniu oraz skuteczności działania jest podobne do lekarstw z gruby BDZ. Ta sytuacja wygląda w krajach europejskich, w naszym kraju możemy jednak zauważyć tendencję, która odchodzi od stosowania tego leku.
Głównym powodem odstępowania od stosowania jest to że częściej niż w przypadku lekarstw z grupy BDZ znajdujemy przeciwwskazania do stosowania oraz o wiele częściej dochodzi do objawów niepożądanych. Dodatkowo problemem jest również krótki okres trawienia jak i brak możliwości wstrzyknięcia do mięśnia. Kolejny problem jest taki, że lek może być podawany w niewielkich dawkach gdyż ma silne działanie uzależniające. Z wyżej wymienionych powodów uważa się że powinien być stosowany najrzadziej jak to tylko możliwe.
Kolejna grupa lekarstw to neuroleptyki. Podobnie jak poprzednie lekarstwo te leki stosowane są w leczeniu coraz rzadziej, właściwie zastosowania już tylko znajdują w przypadku bardzo silnych majaczeń, gdy dochodzi do zagrożenia życia. Neuroleptyki wykorzystuje się w leczeniu, kiedy zawodzą lekarstwa z gruby BDZ. Pomimo że lek jes skuteczny i w mniejszych dawkach, badania dowiodły, że umieralność w przypadku stosowania tego lekarstwa jest wyższa. Dodatkowo nie działają przeciwdrgawkowo, a co gorsza stwierdzono działanie wręcz odwrotne. Dlatego absolutnie osoby, u których stwierdzono drgawki w wywiadzie nie powinny dostawać leków z tej grupy. Dodatkowy problem to w przypadku leczenia lekami z tej grupy AZA jest spadek ciśnienia oraz możliwość zapaści. Jak widać na przykładzie tych dwóch lekarstw, to co jest używane w Polsce niekoniecznie tak samo jest uznawane za skuteczne w krajach Europy zachodniej. Wcale to jednak nie znaczy, że tamci lekarze mają rację.