Nowotwory
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Strony partnerskie i przyjaciele: poleć stomatologa łódźWadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Pojęcie medycyny nie jest niczym nowym, ale powinniśmy wiedzieć, że nieustannie zachodzą w niej takie zmiany, które pozwalają jednocześnie na osiąganie coraz lepszych wyników, jeśli chodzi o leczenie wszelkiego rodzaju urazów i chorób ciała człowieka.
Aby jednak wszelkie zabiegi przynosiły jak najlepsze skutki, to medycyna jest zmuszona do stosowania bardzo wielu leków chemicznych oraz rzadziej ziołowych, które wspomagają leczenie. Ogólnie można powiedzieć, że medycyna jest rodzajem nauki, która bada ludzkie ciało oraz pozwala na leczenie wielu chorób, które je nękają. Oczywiście dzisiejsza medycyna nie ograniczy się tylko do leczenia chorób takich  jak grypa czy wszelkiego rodzaju zapalenia stawów czy inne choroby, ale nowoczesne badania sprawiają, że możliwe są już znacznie bardziej skomplikowane dziania, które pozwala nawet na dokonywanie przeszczepów organów czy przyszycia utraconej nogi lub ręki. Bardzo ważne jest pamiętanie o tym, że mimo tego medycyna posiada jeszcze bardzo wiele ograniczeń, a dodatkowo nie jest powiedziane, że potrafi leczyć wszystkie choroby. Najważniejsze jest to, że zawsze może się coś nie udać i zdarza się to nawet przy prostych zabiegach. Ale nie powinniśmy się obawiać, ponieważ takie przypadku zdarzają się niezwykle rzadko i tylko w przypadkach błędu człowieka. Bardzo wiele zależy także od samych pacjentów, ponieważ lekarze jedynie zazwyczaj podają zalecenia, których przestrzeganie powinno pomóc nam w wyzdrowieniu, ale nie jest to pewne.

Oczywiście jeśli nie będziemy starali się aby dokładnie przestrzegać porad lekarza,  może się okazać, że terapia będzie nieskuteczna. Jeśli nie jest możliwe doprowadzenie do zwalczenia choroby w domu pacjenta, na podstawie zaleceń co do przyjmowania leków, konieczna bardzo często jest hospitalizacja, czyli umieszczenie pacjenta w szpitalu, po to by był pod stałą opieką lekarza, co jednocześnie pozwoli na regularne podawanie leków i pilnowanie, by pacjent nie robił niczego, co jest mu w danym stanie chorobowym zabronione.