Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisy
« Starsze wpisy

Niemalże każda wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, czy też specjalisty, kończy się wypisaniem odpowiedniej recepty. Na recepcie znajdują się leki, które pacjent powinien przyjmować, jeżeli chce poprawić stan swojego zdrowia. Wybór leków wpisywanych na receptę zależy oczywiście od lekarza i jego oceny sytuacji. Niektóre leki wydawane są tylko na receptę co oznacza, że bez niej nie będziemy mogli ich zakupić. Nie mniej jednak lekarze na receptę często wpisują także te, które może zakupić każdy z nas, bez żadnego pozwolenia.

 

To, czy dane lekarstwo jest sprzedawane na receptę czy też bez, zależy głównie od jego składu, który może być niebezpieczny dla człowieka czy też wywoływać niepożądane skutki u zdrowej osoby. Właściwy dobór leków jest kluczowy dla polepszenia się stanu pacjenta, zatem lekarz przed wypasaniem recepty powinien dokładnie zbadać stan jego zdrowia, ponieważ niewłaściwy dobór leków potrafi być bardzo niebezpieczny. Lekarze są jedyny osobami uprawnionymi do wystawiania recept, warto więc udać się do nich, gdy tradycyjne, domowe sposoby już nie pomagają.