Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Jaki rodzaj leczenia trzeba będzie podjąć? Decyzja będzie zależeć od wielu czynników, takich, jaki masz rodzaj białaczki, jak bardzo jest zaawansowana, od wieku i ogólnego stanu zdrowia osoby chorej.
• Jeśli masz objawy ostrej białaczki, musisz podjąć szybkie leczenie, aby zatrzymać szybki wzrost komórek białaczkowych. W wielu przypadkach szybkie leczenie sprawia, że objawy ostrej białaczki mogą siecofnąć. Niektórzy lekarze wolą określenie „zwrot” od „wyleczenia”, ponieważ jest szansa, że rak może wrócić.
• Jeśli masz objawy i diagnozę przewlekłej białaczki limfatycznej, można poczekać do pokazania się objawów. Ale przewlekła białaczka szpikowa leczona będzie prawdopodobnie od razu. Przewlekłą białaczkę rzadko można wyleczyć, ale leczenie może pomóc w kontrolowaniu choroby.
Do metod leczenia białaczki należą:
• Chemioterapia, która wykorzystuje silne leki do zabijania komórek nowotworowych. Jest to główny sposób na leczenie w przypadku większości rodzajów białaczki.
• Leczenie napromieniowaniem. Radioterapia wykorzystuje wysokie dawki promieniowania rentgenowskiego do niszczenia komórek nowotworowych i kurczenia się powiększonych węzłów chłonnych oraz zmniejsza powiększenie śledziony. Może być również stosowane przed dokonaniem przeszczepu komórek macierzystych.
• transplantacja komórek macierzystych. Transplantacja komórek macierzystych mogą odbudować stan zdrowych komórek krwi i doprowadzić do pobudzenia układu odpornościowego. Przed transplantacją, promieniowaniem i chemioterapią.
• Terapia biologiczna. Jest stosowanie specjalnych leków, które zwiększają Twoje naturalne siły obronne organizmu w walce z rakiem.
Dla niektórych ludzi, badania kliniczne są możliwością darmowego leczenia. Badania kliniczne są to projekty badawcze służące do testowania nowych leków i innych metod leczenia. Często ludzie z białaczką mogą wziąć udział w tych badaniach.
Niektóre metody leczenia białaczki mogą powodować działania niepożądane. Lekarz może powiedzieć, jakie problemy mogą wystąpić i wspólnie podjąć decyzję.