Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

W większości przypadków występowania białaczki, nie ma w organiźmie zbyt wiele nieprawidłowych białych krwinek. Te komórki chorób białaczkowych wypierając normalne komórki krwi w szpiku kostnym i gromadzą się w węzłach chłonnych, wątrobi i śledzionie. To sprawia, że trudno się organizmowi sposobić do walki z różnymi infekcjami.

Obecność białych krwinek ma pomóc zwalczaniu i ograniczyć infekcje organizmu. Czerwone krwinki odpowiadają za dostarczenia tlenu do wszystkich części ciała. Ubytek płytek uniemożliwiają zatamowania krwawienia. Gdy komórki białaczkowe wypierają resztę normalnych komórek, krwi, organizm nie może normalnie pracować. Możesz łatwo dostawać krwotoku lub bardzo łatwo na ciele tworzą się sińce .
Chemioterapia lub promieniowania, które stosuje się w leczeniu innych nowotworów, takich jak rak piersi lub chłoniaka Hodgkina, może czasami powodować białaczkę po upływie miesięcy lub nawet lat. Jednak to występuje rzadko.
Wskaźniki przeżywania  są różne dla różnych rodzajów białaczki. 5-letnie przeżycie jest to spory odsetek osób, którzy jeszcze żyją, pięć lub więcej lat po wykryciu. Ale należy pamiętać, że każdy jest inny. Liczby te nie koniecznie są w stanie pokazać, co się wydarzy w twoim przypadku. Naukowcy nadal pracują żeby polepszyć wskaźnik przezywania dłużej niż5 lat.
* W przypadku ostrej białaczki szpikowej (AML), już od 5% do 10% dla starszych ludzi, którzy mają gorsze rodzaje AML lub tak wysokie, jak 75% młodych ludzi. Swoje przeżycia zależy od wieku, zdrowia ogólnego, oraz rodzaj AML.
* W przypadku przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL), około 75%, w zależności od wieku, stanu zdrowia ogólnego
* Na przewlekłą białaczką szpikową (CML) u osób, które otrzymają przeszczep szpiku kostnego, ponad 70%. (Dotyczy to osób w wieku 50 lat lub młodszych, którzy są leczeni w pierwszym roku po rozpoznaniu. Przeszczepy nie są tak udane dla osób starszych lub dla ludzi, którzy mieli CML od ponad roku).
* W przypadku nowo rozpoznaną CML w osób przyjmujących imatinib (Gleevec), ponad 85% .