Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Komary zakoażone przez psażyty zarażają ludzi
Kilka chorób zakaźnych – które stanowią 50% zgonów wśród dzieci i młodzieży – stanowią zagrożenie dla przyszłości na świecie, taki raport wydała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
Raport stwierdza, AIDS, gruźlicy (TB), odra, malaria, choroby biegunkowe, takie jak czerwonka i cholera, i ostre infekcje dróg oddechowych, takie jak zapalenie płuc były odpowiedzialne za 90% wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych w 1998 roku.
I WHO ostrzega, że świat niebezpiecznie przecenie możliwości ochrony przed tymi niebezpiecznymi zarazkami. Dodatkowo choroby te są niebezpieczne:
Dr David Heymann z WHO, dyrektor wykonawczy, powiedział: „Idziemy w kierunku szybkiego rozprzestrzeniania się chorób z jednego kontynentu na drugi.
„Jednocześnie, odporność bakterii na leki cofa nas z powrotem do czasu kiedy brakowało leków do leczenia niektórych chorób.”
Społeczeństwa sparaliżowane przez choroby
Rozwój gospodarczy, zwłaszcza w biedniejszych krajach, był ograniczony ze wzgledu na straty młodych ludzi z powodu chorób zakaźnych, takąkonkluzję możemy wyczytać w raporcie opracowanym przez WHO.
Dr Gro Harlem Brundtland, dyrektor generalny WHO, powiedział: „Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do rządzących, głów państw, decydentów i sektora prywatnego o podejmowanie działań przeciwko chorobom zakaźnym, zanim będzie za późno.
„Choroby zakaźne są przyczyną połowy zgonów wśród rodzin i młodych robotników, rolników, kierowników i właścicieli sklepów na całym świecie.
Mimo że choroby te są głównych przyczyn zgonów w krajach rozwijających się, znaleziono niebezpieczne bakterie nawet w Wielkiej Brytanii.
PHLS – Laboratorium Zdrowia Publicznego niedawno otworzyło nowe laboratorium żeby dowidzieć się więcej na temat gruźlicy.
Poziom choroby, która była problemem w Wielkiej Brytanii pod koniec II wojny światowej, spadł do poziomu od 5000 do 6000 przypadków rocznie, ale eksperci mimo wszystko jeszcze prowadzą badania, pomimo że na te chorobęchoruje tak mało osób.
Epidemia odry zbiera żniwo w postaci zabitych lub niepełnosprawnych pośród tysięcy brytyjskich dzieci rocznie, sytuacja trochę siępoprawiła w ciągu ostatnich lat, kiedy takie innowacyjne jak MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) szczepionki, praktycznie wyeliminowano choroby.