Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Większość chorób jest wywoływana przez małe drobnoustroje, które wnikają do naszego organizmu i zaczynają się namnażać. Jeśli nie będziemy mogli szybko zareagować, to może się okazać, że rozwiną się one w znacznie groźniejsze choroby. Nie jest to oczywiście regułą, ale na przykład ma wielkie znaczenie kiedy zareagujemy na chorobę. Bakterie są z nami nieustannie, ale zazwyczaj nie mogą się rozwijać zbyt mocno, ponieważ jest to blokowane przez układ immunologiczny. Nie należy się przez to obawiać, że nie będziemy mogli sobie z nimi poradzić, ponieważ jeśli nie będzie problemów z tym, by poradzić sobie z tym co jest najważniejsze dla odporności, czyli z mocnym organizmem, to będziemy mieli problem.

Odporność może być osłabiona w wyniku przemarznięcia, ale także przegrzania. Jeśli będziemy mogli się postarać o to, by nie doprowadzić do tych sytuacji, to będziemy zdrowi. Ale nie zawsze sprawdza się to w stu procentach, ponieważ odporność może zostać osłabiona jeśli będziemy narażeni na to, co jest niebezpieczne. Jeśli będziemy narażeni na działanie chemikaliów, czy na przykład promieniowania, to będziemy także mieli osłabioną odporność. Aby jednak do tego nie doszło należy także tych czynników unikać. Nie wszystkie choroby wywoływane są przez drobnoustroje. Wiele z nich ma podłoże genetyczne i wówczas jest kilka czynników ryzyka. Najbardziej znane jest to, że ludzie chorują na choroby genetyczne, dziedziczone od naszych rodziców. Nie jest to pewne, ale jeśli na przykład mama ma astmę, to dziecko może także ją mieć. Aby jednak takie choroby ograniczyć, można przeprowadzać badania prenatalne i na tej podstawie określać, czy będziemy mogli sobie pozwolić na to, co jest najważniejsze, czyli zdrowe dzieci. Możemy wielu chorób nabawić się także poprzez narażenie na różne czynniki niebezpieczne. Górnicy na przykład chorują na pylicę, czyli uszkodzenia płuc spowodowane osadzaniem się w nich pyłu. Także bardzo niebezpieczny jest rak, który powstaje w naszym organizmie.