Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Najbardziej obecnie groźnymi chorobami są oczywiście nowotwory. Trudno do końca powiedzieć na czym one polegają, ale mówi się o tym, że dzielące się komórki organizmu, czasami dzielą się źle i powstają komórki rakowe, które są niebezpieczne dla innych. Ale ludzki system immunologiczny zazwyczaj sobie z nimi radzi i są one likwidowane. Jednak niekiedy może się zdarzyć, że jakaś szkodliwa mutacja zostanie przegapiona przez układ odpornościowy i komórka rakowa zacznie się swobodnie mnożyć. Wówczas mamy do czynienia z tak zwanym ogniskiem rakowym.

Jest to miejsce, gdzie zaczynają się namnażać zabójcze komórki. Zaczynają one opanowywać swoje zdrowe sąsiadki, co może doprowadzić albo do ich zniszczenia, albo do zmiany ich w komórki rakowe. Jest to proces bardzo niebezpieczny, ponieważ będziemy świadkami samozniszczenia się organizmu. Aby jednak poradzić sobie z tym, co jest bardzo ważne jeśli chodzi o to, co jest bardzo ważne dla nas. Rak kiedy opanuje już  pobliskie komórki czy nawet tkanki, zaczyna bardzo szybko rozprzestrzeniać się po całym organizmie, który nie radzi sobie już z ich niszczeniem. Rak zaczyna szybko opanowywać poszczególne tkanki i człowiek ma coraz większe problemy z tym, by w ogóle funkcjonować.

Nie może jeść, komórki rakowe niszczą zdrowe oraz będą także zużywały całą energię człowieka. Prowadzi to do niszczenia organizmu, który zaczyna coraz bardziej przegrywać tę nieuczciwą walkę. Jeśli będziemy mogli sobie pozwolić na zastosowanie leczenia, które jest najskuteczniejsze dla tego raka, to możemy liczyć, że będzie lepiej, ale to jest konieczne najpierw wczesne wykrycie raka, kiedy jeszcze nie rozprzestrzenił się po całym ciele. W takim wypadku mamy wielkie szanse na całkowite wyzdrowienie. Jeśli będziemy mogli sobie pozwolić na wykonywanie badań, które pozwolą nam na wykrycie raka, to będzie to dla nas wielka szansa. Należy takie badania przeprowadzać regularnie, nawet jeśli nic nas nie boli. Konieczne jest także dbanie o to, by nie musieć sobie radzić z tymi problemami. Z rakiem można wygrać.