Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisy
« Starsze wpisy

Należy ona do zapaleń przewlekłych o podłożu immunologicznym. Jest najczęstszą,   długotrwałą   i   zamaskowaną postacią zapalenia tarczycy. Zazwyczaj spostrzega się symetryczne powiększenie gruczołu. W początkowym okresie narząd może  być  bardzo  znacznie powiększony;   w  miarę  trwania   choroby zazwyczaj    stopniowo    się    zmniejsza. Zmiany chorobowe mogą równomiernie obejmować   cały   narząd   lub   bardziej ograniczają się do części tarczycy. Mikroskopowym badaniem stwierdza się obfite nacieki z limfocytów, z rozsianymi ogniskami rozmnażania. Zawartość koloidu jest zmniejszona. Z biegiem czasu nacieczenia limfotycznego ustępują zwłóknieniu narządu, z zanikiem pęcherzyków. .W końcowym etapie następuje zwłóknienie gruczołu. Choroba jest długotrwała, wieloletnia, przebiega z obostrzeniami. Stwierdza się ją przeważnie u kobiet między 40 a 50 rokiem życia. Początek choroby jest podstępny, bez bólowy, przeważnie bez wzniesień ciepłoty. Choroba trwa kilka lat i prowadzi do stopniowego zmniejszania się tarczycy, jej zanikania i ograniczenia aktywności hormonalnej.