Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Nowotwory to niestety obecnie tak zwane choroby cywilizacyjne, które coraz częściej atakują społeczeństwa na całym świecie. Oczywiście jest wiele odmian nowotworów, dodatkowo można mówić też o pierwotnych i przerzutowych, które są zwykle najtrudniejsze do pokonania. Niemalże każdy narząd naszego organizmu może zostać zaatakowany przez raka. Oczywiście niewielu z nas zdaje sobie od razu sprawę z tego, że mają nowotwór, zwykle ludzie dowiadują się tego podczas przypadkowych badań kontrolnych. Jeśli chodzi o nowotwory mózgu, tu najczęściej mówi się o chorobie atakującej dzieci, czyli rdzeniarkach, albo osoby starsze i są to glejaki, czy też oponiaki. Niepokojącymi objawami, które koniecznie powinniśmy sprawdzić jest zaobserwowanie u osoby teoretycznie chorej napadów padaczkowych, silnego osłabienia, utraty równowagi, silnego bólu głowy, wymiotów, niedowładu, czy też zaburzeń słuchu i widzenia. Takie objawy należy jak najszybciej konsultować z lekarzem i poddać się szczegółowym badaniom.