Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Bardzo częstą chorobą układu oddechowego występującą już u małych dzieci jest astma. Astma przejawia się niewydolnością oddechową, która pojawia się nie tylko podczas wysiłku fizycznego, ale także na co dzień. Osoby chorujące na astmę bardzo często łapią zadyszkę, nie mogą oddychać, dlatego zawsze muszą nosić przy sobie inhalatory, które rozszerzają drogi oddechowe, często ratując takiej osobie życie. Należy pamiętać, że nawet chwilowe niedotlenienie mózgu może prowadzić do istotnych zmian, w przypadku astmy trzeba więc bardzo szybko reagować na zbliżające się ataki.

 

Astma nie jest tylko problemem ludzi młodych, nie mniej jednak najczęściej pojawia się w tym wieku i pozostaje już na zawsze. Oczywiście dzięki osiągnięciom dzisiejszej medycyny, życie z astmą nie jest niemożliwe, ale na pewno ciągle pozostaje dość uciążliwe. Astmatycy nie unikną więc częstych wizyt u lekarzy, którzy okresowo sprawdzają stan ich płuc i podejmują decyzję, czy pacjent nie wymaga hospitalizacji, czy też mocniejszych leków mających ułatwić mu walkę z chorobą.