Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Gdy nasz lekarz pierwszego kontaktu stwierdzi, że w związku z naszymi objawami, czy ogólnym stanem zdrowia, powinniśmy udać się do specjalisty, wypisze nam odpowiednie skierowanie lekarskie. Takie skierowanie jest potwierdzeniem dla osoby rejestrującej wizytę u lekarza specjalisty, że to właśnie my jesteśmy osobą która musi się z nim skontaktować i nie będziemy niepotrzebnie zajmować miejsca w kolejce, podczas gdy na wizytę czekają setki innych, potrzebujących osób.

 

W związku z tym o otrzymanie takiego skierowania jest raczej trudno, lekarz internista wydaje je tylko tym osobom, którym sam nie jest w stanie pomóc, ze względu na jego ograniczoną wiedzę medyczną w danym zakresie. Skierowanie do lekarza specjalisty ma na celu zapewnienie lepszej opieki medycznej pacjentowi, poprzez skupienie się na danej partii ciała, w której ten lekarz się specjalizuje. Oczywiście możemy udać się do takiego specjalisty także bez skierowania, prywatnie, nie mniej jednak wówczas taka konsultacja medyczna będzie nas słono kosztowała.