Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Jeśli chodzi o zdrowie i nasze predyspozycje w stosunku do dbania o jego dobrą kondycję, powinniśmy pamiętać, że do zdrowia nie należy jedynie fizyczne samopoczucie, odczuwanie bólu, ale i zdrowie psychiczne. Jeśli mamy z tym problem, niestety możemy stać się ofiarami wielu bardzo groźnych i ciężkich do uleczenia chorób psychicznych, które najczęściej jednak dotyczą nastolatek i w ogóle kobiet, chociaż mężczyźni także się z takimi zmagają. Mowa oczywiście o chorobie typu anoreksja, a także bulimia. Są to choroby związane ze strachem zjadania posiłków. Osoby chore mają przerysowany obraz samych siebie, są pełne kompleksów, brak im pewności siebie, są bardzo wrażliwe na wszelkie słowa i nie potrafią sobie z tym radzić. Choroby związane z samoakceptacją niestety trudniej się leczy niż choroby fizyczne niszczące nasze ciało. Warto o tym pamiętać i jeśli znamy ludzi mających tego rodzaju problemy, koniecznie dążmy do niesienia im pomocy, gdyż anoreksja może szybciej niż nowotwór doprowadzić ich do śmierci pełnej cierpienia.