Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

untitled-1239516-mW okresie jesiennym wiele osób decyduje się na zaszczepienie się przeciwko grypie. Także noworodkom podawana jest seria szczepionek mających na celu zapobieganie rozwojowi określonych wirusów i bakterii. Istnieje wiele zwolenników tego rozwiązania, którzy sądzą, że szczepionki naprawdę działają i skutecznie zapobiegają chorobom, które ludzki, nieuodporniony organizm z łatwością przyswaja. Nie mniej jednak istnieje także spora rzesza ludzi, którzy są przeciwni szczepionkom, są pewni że obniżają one zdolność naszego organizmu do samo zwalczania choroby, co w dłuższym okresie czasu może prowadzić do całkowitej utraty odporności.

 

Każdy z nas na szczepionki reaguje inaczej, jedni czują się po nich bardzo dobrze, u innych zaś pojawiają się wymioty i bóle głowy. Powinniśmy więc przetestować, jak nasz organizm reaguje na różnego rodzaju szczepionki i dopiero podjąć decyzję o szczepieniu. Oczywiście jeżeli cechujemy się naturalną, dużą odpornością, to nie warto z nich korzystać, ponieważ niepotrzebne wprowadzanie martwych wirusów do zdrowego organizmu, może prowadzić właśnie do spadku odporności.