Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

W bezpłodności patologicznej rozróżnia się bezpłodność całkowitą (niemożność zapłodnienia) i względna (płodność obniżoną). Obie postacie mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Bezdzietność jest najczęściej problemem małżeńskim, a nie tylko kobiety lub mężczyzny. Płodność — właściwość indywidualna i bardzo zmienna w czasie — polega na prawidłowym wytwarzaniu przez oboje partnerów komórek rozrodczych, które to komórki   jajo i męskie komórki płciowe — łączą się w jajowodzie. Zapłodnione jajo porusza się swobodnie do momentu przytwierdzenia do macicy. Potencjalnymi przyczynami bezpłodności są wszystkie choroby ogólne lub miejscowe, wpływające na którykolwiek z wymienionych procesów. Do przyczyn miejscowych należy niedrożność jajowodów po ostrych lub przewlekłych zapaleniach. Poza tym bezpłodność powodują: gruezolistość, zrosty w miednicy małej, np. po zapaleniu otrzewnej czy przebytych operacjach, guzy, infantylizm lub zaburzenia rozwojowe macicy. Przyczynami ogólnymi mogą być wszystkie choroby psychiczne i fizyczne, jak: infekcje, zatrucia, zaburzenia endokrynologiczne, zaburzenia przemiany materii, psychozy, lęk, depresja. W przypadku bezpłodności należy poszukiwać wszystkich możliwych jej przyczyn u obojga partnerów.