Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Jest wiele chorób, których da się bez problemu uniknąć, kiedy nie będziemy mogli sobie pozwolić na to, by wiedzieć dokładnie jak to zrobić,to będzie to problem. Wiele chorób rozwija się, ponieważ narażamy się na czynniki, które zwiększają ryzyko ich wystąpienia. Jeśli będziemy mogli sobie pozwolić na to, by zrobić coś w celu unikania takich czynników, to nie będziemy mieli problemów z chorobami, ale nie oznacza to całkowitej eliminacji tego ryzyka.

Jeśli okaże się, że będziemy mogli sobie pozwolić na to, by ryzyko to było jak najmniejsze, to będziemy mogli być zadowoleni. Do takich czynników, jakie można najczęściej wymienić, należą czynniki chemiczne, w przypadku prac, które będziemy wykonywali w lakierniach czy innych zakładach chemicznych. Choroby jakie mogą zostać wywołane przez te czynniki to na przykład wiele chorób płuc, czy skóry. Aby jednak tego unikać, a jednocześnie móc pracować, należy stosować jak najlepszą ochronę. Jeśli będziemy mieli możliwości zrozumienia na czym polega ryzyko wystąpienia takich chorób, to ta świadomość znaczenie ułatwi nam zapobieganie. Kolejnym czynnikiem jaki możemy napotkać czy to w pracy czy w domu jest problem z promieniowaniem. Jest to niewidzialna siła, która otacza nas niemal cały czas w postaci promieni słonecznych czy fal radiowych. Jeśli będziemy mogli zbadać jego natężenie, to określimy czy jest to groźne czy nie. Zazwyczaj takie promieniowanie nie jest groźne i nie należy się obawiać, że będziemy mieli problemy ze zdrowiem. Ale są miejsca i sytuacje, kiedy nie ma możliwości unikania zwiększonych dawek. Wówczas znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia chorób rakowych, które rozwijają się jeszcze bardziej w napromieniowanym ciele. Najgroźniejsze pod tym względem są oczywiście bomby atomowe i awarie elektrowni atomowych. W takich przypadkach będziemy mogli sobie poradzić z tym promieniowaniem przez przyjmowanie specjalnych preparatów, ale najlepszym wyjściem jest ucieczka z tego miejsca po to, by nie pozwolić tym czynnikom na nieustanne działanie na nasz już i tak nadwyrężony organizm.