Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Mianem tym określa się zespół objawów równoznaczny z bardzo silnie wyrażoną nadczynnością tarczycy. Inaczej mówiąc, jest to thyieotoxicosis o zwielokrotnionej ciężkości. Przyczyną przełomu jest zła tolerancja ustroju na nadprodukcję hormonów tarczycy, które działają przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy (pobudzenie psychiczne, zaburzenia orientacji, odurzenie, śpiączka). Stwierdzamy też toksyczny wpływ na układ krążenia (tętno ok. 2,3—2,7 Hz = 140— 160/min, ostra niewydolność serca). Potęgują się też objawy hipermetabolizmu, t. gorączką sięgającą 313,15 K (40°C). Równocześnie dochodzi do ostrej niewydolności kory nadnerczy. Niektórzy klinicyści nadają tym wszystkim objawom nazwę burzy tarczycowej (thyroid stor m). Przełom zdarza się przeważnie w przypadkach nie leczonej nadczynności, niedostatecznie leczonej lub błędnie leczonej. Niekiedy przełom jest wywołany choroba GravesBasedowa powikłaną zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym, lub też obostrzoną wpływem czynników fizycznych lub psychicznych. Drobne interwencje, np. ekstrakcja zębów, usuwanie polipów, mogą również niekiedy stać się czynnikiem prowadzącym do przełomu.