Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
Nowsze wpisy »
Nowsze wpisy »

Co dzieje się po zetknięciu się z krwią lub wydzieliną z narządów płciowych osoby zakażone wirusem HIV? Jakie są objawy infekcji HIV?
Ryzyko przeniesienia wirusa HIV, występującego po potencjalnym narażeniu na płyny jest słabo zdefiniowane. Największe ryzyko jest podczas aktywności seksualnej, zwłaszcza stosunek analny bez prezerwatywy. W tym przypadku ryzyko zakażenia może być wysokie, jak 3% -5% dla każdej grupy. Ryzyka jest prawdopodobnie mniejsze przy stosunku do pochwy ale bez prezerwatywy, a tym bardziej podczas seksu oralnego bez kondoma. Pomimo że nie ma jasnej informacji co jest niebezpieczne ludzie powinni uważać zawsze.
W ciągu dwóch do sześciu tygodni od kontaktu, większość osób zakażonych będzie miał pozytywny test na obecność przeciwciał HIV, przy czym prawie wszystkie pozytywne są po sześciu miesiącach. Badania stosowane najczęściej do diagnostyki zakażeń wirusem HIV, o których mowa w ELISA. Jeśli stwierdzi się podczas badania ELISA przeciwciała HIV, obecność przeciwciał jest potwierdzona przez test o nazwie Western blot. Istnieje co najmniej kilka szybkich testów przeciwciał, które mogą być wykonywane na krwi lub śliny i przedstawienie wstępnych wyników jst możliwe w ciągu 20 minut. Badania te są dość dokładne, ale również muszą być potwierdzone Western blot. W tej chwili uznaje się, że około 20% osób zakażonych wirusem HIV w Stanach Zjednoczonych nie są świadomi tego, że są zarażone, głównie w wyniku tego że, nie były testowane. We wrześniu 2007 r., Centers for Disease Control and Prevention zalecił badania przeciwciał HIV wykonywane w ramach rutynowej opieki dla osób prywatnych, każdy się może udać do lekarza bez podania przyczyny. Rząd ma nadzieję, że ta strategia wpłynie na  zmniejszenie liczby zakażonych osób, które nie wiedzą o ich statussie choroby, reforma ta ma na celu zarówno nakłonienie ich do opieki medycznej jak i wcześniej do profilaktyki, oraz mają się dowiedzieć jak mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na innych.