Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
Nowsze wpisy »
Nowsze wpisy »

Najwcześniej poznanym patologicznym rozrostem komórek C jest rak rdzeniasty tarczycy (carcinoma medullare). Przybiera on postać litą (carcinoma solidum), niekiedy znamionuje się obfitym podścieliskiem międzykomórkowym o wyglądzie szklistym (ca hyalinicum) lub barwiącym się jak amyloid (ca amyloideś). Jest nowotworem o średniej złośliwości, niekiedy przebieg jest długotrwały, wieloletni. Rak z komórek C wyróżnia się kilku szczególnymi cechami. Nierzadko występuje rodzinnie. Około 30% przypadków jest skojarzonych z obecnością guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy. Stosunkowo często w przebiegu choroby zdarzają się uporczywe biegunki. Nowotwór niezłośliwy z komórek C, Jest to gruczolak zbudowany z komórek okołopęcherzyk owych, otrzymał on nazwę adenoma C cellulaie glandulae thyreoideae. Scyntygralicznie guzek jest zawsze obszarem „zimnym”. Hiperplazja pierwotna komórek C, Rozrost komórek odbywa się przeważnie w obu płatach tarczycy. Hiperiplazja jest zjawiskiem występującym rodzinnie. Z zasady wykonuje się rozległe wycięcie tarczycy, ponieważ pierwotny rozrost powszechnie uważa się za wczesny okres metaplazji zapowiadający powstanie raka rdzeniastego.