Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisy
« Starsze wpisy

Alkoholiczny zespół abstynencji leczy się w warunkach domowych lub ambulatoryjnych. W większości przypadków pacjenci, którzy dobrowolnie trafiają na detoksykacje może ona być wykonana w ambulatorium. Poza sytuacja gdzie wymagana jest bezwzględne metody leczenia to większość przypadków ogranicza się do leczenia w warunkach szpitalnych i ograniczeniu dostępu do alkoholu przez pacjenta. Do objawów, które bezwzględnie kwalifikuj pacjenta do hospitalizacji zawsze zaliczamy majaczenia po alkoholowe. Wymagana jest hospitalizacja, ponieważ zanim weszły nowe leki to umieralność w takim stanie sięgała nawet dwudziestu procent. W Polsce jest przyjęte, że leczenie takich objawów gównie odbywa się w szpitalach psychiatrycznych lub na oddziałach psychiatrycznych. Jednak bardzo wiele krajów dla odmiany przypadki majaczenia alkoholowego leczy na oddziałach intensywnej terapii.

To już można powiedzieć detal, oczywiście pacjenta najlepiej leczyć na takim oddziale gdzie mamy dostęp do właściwych sprzętów, oraz będzie można przeprowadzić odpowiednia badania diagnostyczne jak i również właściwą terapię. W przypadku, kiedy leczenie szpitalna jest prowadzone poza oddziałem lub szpitalem psychiatrycznym, to jest jeden podstawowy warunek. Musi to być takie miejsce, które zagwarantuje bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i innych pacjentów. Niebezpieczeństwo wynika z zaburzenia świadomości. Czasem mamy do czynienia z AZA, które przebiega razem z drgawkami. W tym przypadku do hospitalizacji powinno dojść w przypadku napadów mnogich lub w przypadku napadu padaczkowego. Napady te utrzymują się w stanie zaburzenia i zaniku świadomości u pacjenta. Jeżeli napad drgawkowy występuje po raz pierwszy w życiu wymaga on od szpitala przeprowadzenie dok ładniejszej analizy i badań. Kolejnym elementem, który rozważa się podczas decyzji o hospitalizacji chorego jest jego stan zdrowia ogólny. Czyli choroby, urazy. Pod uwagę bierze się również to czy pacjent jest samotny czy może ma jakąś rodzinę.