Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Popularnym lekiem w krajach niemiecko języcznych jest karbamazepina. Popularność swoją zdobyła głównie dzięki silnemu działaniu przy drgawkach no i co nie bez znaczenie nie stwierdzono uzależnienia od tego lekarstwa. Jednak jeżeli chodzi o inne kraje, lekarstwa te nie są stosowane ze względu na niski indeks terapeutyczny. Indeks terapeutyczny to wskaźnik mówiący o tym jaka jest różnica pomiędzy dawką terapeutycznąa dawką toksyczną.
Lekarze mają również obawy o możliwą interakcję z alkoholem będącym w krwioobiegu jak również nie stosuj się tego lekarstwa w przypadku uszkodzenia wątroby. W leczeniu zespołu AZA jak wspominaliśmy w jednym z artykułów przetestowano ponad 200 różnych lekarstw jak również sposobów postępowania. Przeprowadzone badania pomogły lepiej poznać problem, ale nie znaleziono leków, działających lepiej niż benzodiazepin. Jednak badania nie poszły na marne, gdyż znaleziono takie leki, które mogą być przydatne w leczeniu niektórych występujących objawów AZA.
Z tej drugiej grupy warto wspomnieć o lekach blokujących kanały wapniowe, jednak nie mają one działania przeciwdrgawkowego, wobec tego muszą byćstosowane razem z lekami o takim działaniu. Identyczna sytuacja występuje w przypadku lekarstw działających przeciw lękowo. Do grupy tych lekarstw zaliczymy buspiron i tianaptyne, jednak oba wymienione leki nie działają przeciwdrgawkowo. Jednym z lekarstw, które podczas testów na początku rokował szanse walki z BZa był kwas gOH-masłowy, jednak ze względu na krótki okres trawienia wymaga zbyt częstego podawania. Dodatkowo został wykorzystany w innych celach przez pewne subkultury. Testy wykazały jeszcze przydatność takich leków jak piracetam jako leki uzupełniające w przypadkach AZA z ciężkimi stanami majaczenia, które mają wspólny przebieg z zaburzeniami świadomości. Działanie jednak tego leku nie zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Dodatkowo została wybrana jeszcze grupa kilku leków, które jednak na dzień dzisiejszy nie nadają się do leczenia standardowego a jedynie są w fazie dalszego testowania.
Tagi: leki, testowanie, próby, badania, działanie, drgawki
Key: testowanie leków, przetestowanie leków
Des: Badając działanie leków na AZA przetestowano ponad 200 różnych wariantów.