Kategorie
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
Nowsze wpisy »
Nowsze wpisy »

Podpisując z pracodawcą umowę, każda osoba musi udać się do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich mających na celu stwierdzenie, że dany pracownik jest zdolny do pracy i czy podoła obowiązkom wiążącym się z danym stanowiskiem. Przejście takich badań jest elementem koniecznym, bez nich żaden pracodawca nie zawrze z nami umowy, gdyż będzie to wiązało się dla niego z wieloma konsekwencjami prawnymi.

 

Oczywiście w zależności od rodzaju stanowiska, na które dana osoba kandyduje, badania lekarskie będą miały inny zakres, będą bardziej szczegółowe, czy też będą skupiały się na innych cechach naszego organizmu, stanu naszego zdrowia. Badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy są oczywiście płatne, najczęściej te koszty są jednak pokrywane przez przyszłego pracodawcę. Do lekarza medycyny pracy należy udać się także w celu wydania książeczki sanepidowskiej, która wraz z przeprowadzonymi wcześniej badaniami, pozwoli nam na podjęcie pracy w branży spożywczej.