Nowotwory
Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Strony partnerskie i przyjaciele: metanabol | aloesWadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.

Osoby z cukrzycą muszą mieć poziom hemoglobiny A1c (HbA1c) poddawany kontroli co 3-6 miesięcy. HbA1c jest miarą średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Jest to bardzo przydatna miarka do sprawdzenia, jak działa zalecone leczenie.
Bezpośrednim celem w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej i wysoki poziom glukozy we krwi. Z powodu cukrzycy typu 1 może rozpocząć się nagle, kilka objawów, ludzie u których świeżo rozpoznano chorobę czasem muszą zostać poddani hospitalizacji. Długoterminowe cele leczenia są następujące:
* Poprawa jakości życia
* Zmniejszenie objawów
* Zapobiega cukrzycy i jej powikłań, takich jak ślepota, choroby serca, niewydolność nerek i amputacji kończyn
Cele te realizowane są poprzez:
* Kontrola ciśnienia krwi i cholesterolu
* Samokontroli podczas utrzymywania poziomu glukozy we krwi
* Edukacja
* Ćwiczenie
* Pielęgnacja stóp
* Mączka planowania i kontroli wagi
* Stosowanie insuliny lub leków
Nie ma lekarstwa na cukrzycę. Leczenie polega na podawaniu lekarstw, odpowiedniej diecie i ćwiczeniach fizycznych, do kontrolowania poziomu cukru we krwi i objawy zapobiec.
Podstawowe umiejętności leczenia cukrzycy pomoagają zapobiec konieczności pomocy w nagłych wypadkach. Umiejętności te obejmują:
* Jak rozpoznać i leczyć niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia) i wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia)
* Co jeść i kiedy jeść
* Jak stosować insulinę lub doustne lekarstwa
* Jak sprawdzić poziom glukozy we krwi
* Jak przeprowadzić badanie moczu na obecność ciał ketonowych (cukrzyca typu 1 tylko)
* Jak dostosować poziom insuliny lub spożycia przy zmianie nawyków żywieniowych i ćwiczeń
* Jak obsługiwać chorobowych
* Gdzie kupić lekarstwa i jak je przechowywać
Po nauczeniu się podstaw leczenia cukrzycy, dowiedzieć się można, jakie choroba może powodować długotrwałe problemy zdrowotne i poznanie najlepszych sposobów, aby zapobiec tym problemom.