Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisy
« Starsze wpisy

Cukrzyca dotyka ponad 20 milionów Amerykanów. Ponad 40 milionów Amerykanów ma prediabetes (początek cukrzycy typu 2).
Istnieje wiele czynników ryzyka cukrzycy typu 2, w tym:
* Wiek powyżej 45 lat
* Rodzice, brat lub siostra są chorzy na cukrzycę
* Cukrzyca podczas ciąży lub urodzenie zbyt ciężkiego dziecka
* Choroby serca
* Wysoki poziom cholesterolu we krwi
* Otyłość
* Brak wystarczającej ilości ćwiczeń
* Upośledzona tolerancja glukozy
* Niektóre grupy etniczne (szczególnie afrykańskich Amerykanów, Indian, Azjatów, wysp Pacyfiku, Amerykanie i Hiszpanie)
Wysoki poziom glukozy we krwi może spowodować wiele problemów, w tym:
* Wizja Blurry
* Nadmierne pragnienie
* Zmęczenie
* Częste oddawanie moczu
* Głód
* Utrata masy ciała
Cukrzyca typu drugiego rozwija się powoli.
Objawy cukrzycy typu 1:
* Zmęczenie
* Zwiększone pragnienie
* Częstsze picie
* Nudności
* Wymioty
* Utrata masy ciała, pomimo zwiększonego apetytu
Cukrzyca typu pierwszego często objawia się nagle.
Objawy cukrzycy typu 2:
* Niewyraźne widzenie
* Zmęczenie
* Zwiększenie apetytu
* Zwiększone pragnienie
* Częstsze oddawanie moczu
Analiza moczu może być używana do poszukiwania glukozy i ciał ketonowych z podziału tłuszczu. Jednakże badanie moczu nie tylko pomagają zdiagnozować cukrzycę, należy wykonywać również inne badania.
Następujące badania krwi są stosowane do diagnozowania cukrzycy:
* Poziom glukozy we krwi na czczo – cukrzyca rozpoznawana jest, jeśli wskaźnik jest wyższy niż 126 mg / dl w dwóch przypadkach. Poziomie pomiędzy 100 a 126 mg / dL, określane są jako nieprawidłową glikemię na czczo lub prediabetes. Poziomy te są uważane za czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 i  związaną z nią inych powikłań.
* Doustny test tolerancji glukozy – cukrzyca rozpoznawana jest gdy poziom glukozy jest wyższy niż 200 mg / dl po 2 godzinach. (Test ten stosowany jest w cukrzycy typu 2).