Jak wiadomo osoby pod wpływem alkoholu nie powinny otrzymywać lekarstw zawierających psychotropy. [25] Od tej bardzo powszechnie znanej zasady, żeby osobom pod wpływem alkoholu nie podawać psychotropów można odstąpić pod warunkiem że u chorego występująca przykład drgawki lub majaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ według oceny specjalistów, ryzyko zgonu w takim przypadku jest większe niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych z pomieszania posychotropu z alkoholem. Kolejna ustalona wada w przypadku lekarstw z grupy BDZ jest to krzyżowe uzależnienie od alkoholu. Wymusza to niestety leczenie zespołów AZA dawkami w okresie maksymalnie siedmiu dni i jak najmniejszymi. W testach przeprowadzonych w warunkach klinicznych nie wskazano farmakologicznie przewagi BZA na innymi lekami, jednak to ona jest stosowana najczęściej. Duża część lekarzy posiada spore doświadczenie w podawaniu lekarstw zdiazepamem, lekiem który jest tani a jednocześnie ma średniodługi okres działania. Wadą tego lekarstwa jest słaba dostępność przy zastrzykach do mięśnia. Ostatnimi czasy najczęściej preferowanym lekiem z grupy BDZ są takie o długim okresie działania. Przykładem tutaj jest klorazepat, który podawany 1 lub 2 razy dziennie zapewnia równomierne rozłożenie się we krwi. W przypadku osób, które mają uszkodzoną wątrobę lub chorują na marskość wątroby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o lek to lorazepam. Dawkowanie leków z grupy BZA powinno odbywać się w różnych wielkościach. Przeważnie za wystarczające uznaje się dawki małe. Do 25 mg na dobę. W przypadku jeżeli zespól AZA jest bardzo nasilony, wówczas podaje się okoo 40 mg n dobę. Popularna w zachodnich szpitalach a ostatnio i w Polsce metoda wysysania, która polega na podawaniu co godzinę BDZ i oczekiwanie na ustąpienie skutków abstynencji. W ten sposób przekracza się często nawet 100mg na dobę.
« Starsze wpisy
« Starsze wpisy

Nowotwory to niestety obecnie tak zwane choroby cywilizacyjne, które coraz częściej atakują społeczeństwa na całym świecie. Oczywiście jest wiele odmian nowotworów, dodatkowo można mówić też o pierwotnych i przerzutowych, które są zwykle najtrudniejsze do pokonania. Niemalże każdy narząd naszego organizmu może zostać zaatakowany przez raka. Oczywiście niewielu z nas zdaje sobie od razu sprawę z tego, że mają nowotwór, zwykle ludzie dowiadują się tego podczas przypadkowych badań kontrolnych. Jeśli chodzi o nowotwory mózgu, tu najczęściej mówi się o chorobie atakującej dzieci, czyli rdzeniarkach, albo osoby starsze i są to glejaki, czy też oponiaki. Niepokojącymi objawami, które koniecznie powinniśmy sprawdzić jest zaobserwowanie u osoby teoretycznie chorej napadów padaczkowych, silnego osłabienia, utraty równowagi, silnego bólu głowy, wymiotów, niedowładu, czy też zaburzeń słuchu i widzenia. Takie objawy należy jak najszybciej konsultować z lekarzem i poddać się szczegółowym badaniom.